Słopnice to miejscowość słynna w Polsce z dużego przyrostu naturalnego, rodzin wielodzietnych, wielopokoleniowych, potencjału silnych więzi rodzinnych.

Aby wspierać szanse na rozwój dzieci i młodzieży, wykorzystywać potencjał lokalnej społeczności i walory turystyczne, wspierać tradycje rodzinne i aktywizować zawodowo, powstała Fundacja KTO Kultura-Troska-Otwartość.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświatowo-kulturalna i społeczno-gospodarcza szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży oraz rodzin narażonych na wykluczenie społeczne, działalność na rzecz osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i animowania społeczności lokalnych.

Fundacja jest wpisana do KRS pod nr 0000391354.

Gmina Słopnice położona jest u podnóża najwyższego wzniesienia Beskidu Wyspowego – góry Mogielicy (1170m n. p. m.). Zlokalizowana jest w centralnej części Powiatu Limanowskiego. Obszar gminy liczy 57 km2 i zamieszkuje ją obecnie blisko 6,1 tyś. osób. Graniczy z gminami Dobra, Kamienica, Tymbark i miastem/gminą Limanowa. Jest to najmłodsza gmina w powiecie, powstała w 1997 r.
www.slopnice.pl