Fundacja realizuje projekt promują…cy walory turystyczno-przyrodnicze Gminy™ Sł‚opnice

W dniu 8.08.2013 Fundacja podpisała z Samorządem Województwa Mał‚opolskiego umowę na realizację™ projektu w ramach dział‚ania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” obję™tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zadanie polega na wydaniu informatora turystycznego i przeprowadzeniu kampanii promocyjnej upowszechniają…cej walory turystyczno-przyrodnicze Gminy Sł‚opnice i Beskidu Wyspowego.

Celem projektu jest wypromowanie walorów turystyczno-przyrodniczych i lokalnych atrakcji występują…cych na terenie Gminy Sł‚opnice i Beskidzie Wyspowym poprzez wydanie informatora turystycznego i kampanię na dużych tablicach bilbordowych zlokalizowanych na terenie Krakowa oraz spot telewizyjny.

Zapraszamy wszystkich mieszkań„ców Słopnic do włą…czenia się w promocję™ Gminy Słopnice, prosimy o zgłaszanie do Fundacji atrakcyjnych miejsc, historii, anegdot, fotografii i innych ciekawostek.

Właś›cicieli obiektów turystyczno-gastronomicznych (gospodarstwa agroturystyczne, domki letniskowe, pokoje goś›cinne, pensjonaty, restauracje i gospody oraz wszystkie punkty gastronomiczne) prosimy o zgł‚aszanie swoich obiektów w celu umieszczenia w informatorze (opis, adres, zdjęcia mapki dojazdu)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.