Fundacja wpisana do KRS pod nr 0000391354

W dniu 14 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Fundacji KTO do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000391354.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.