Nabór do projektu pt. Rozwiń swoje możliwości

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość zaprasza osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2018 do 30.09.2019, biuro projektu w Słopnicach.

Grupa docelowa: 30 osób pozostających bez pracy tj. biernych zawodowo(14 os.) i bezrobotnych(16 os.) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie
województwa małopolskiego należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
osoby powyżej 50. roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach,

Oferujemy następujące form pomocy:
*identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD
*indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
*poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną
*pośrednictwo pracy
*wsparcie motywacyjne
*szkolenia/kursy zawodowe
*usługi trenera zatrudnienia wspieranego
*staże zawodowe (3-miesięczna, ze stypendium 997,40 zł)
*wsparcie towarzyszące polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (zwrot kosztów opieki nad osobą zależną)
*zwrot kosztów dojazdu

Zgłoszenia do projektu pod nr tel. 515 555 146.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne do porania w zakładce Projekt: „Rozwiń swoje możliwości”

Projekt jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.