„Organizacja opieki nad osobą zależną – rozwój usług doradczych”. Zapraszamy rodziny zainteresowane skorzystaniem z doradztwa.

plakat_1

Fundacja KTO od 2.01.2018 rozpoczęła realizację projektu „Organizacja opieki nad osobą zależną – rozwój usług doradczych”

Partnerzy: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Słopnicach, Prywatna Praktyka Pielęgniarek Środowiskowych w Słopnicach, „Okno Na Świat” Spółdzielnia Socjalna realizująca usługi opiekuńcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzące Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego, wolontariusze koła Caritas działającego przy Parafii w Słopnicach Górnych, wolontariusze programu pomocy żywnościowej ( PO PŻ ) prowadzonego przez Fundację KTO.

Projekt polega na przetestowaniu nowej usługi oferowanej dla mieszkańców powiatu limanowskiego polegającej na wypracowaniu odpłatnych usług doradczych z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną w domu podopiecznego. Usługa kierowana jest do rodzin i opiekunów osób starszych i obłożnie chorych, które coraz częściej stają przed problemem konieczności szybkiej organizacji opieki nad osobą starszą niesamodzielną, obłożnie chorą w domu np. po wypisie ze szpitala. Członek rodziny dotąd samodzielny w czynnościach samoobsługowych, funkcjonujący przy niewielkim lub okresowym wsparciu rodziny, nagle doznaje np. wylewu, zawału i po krótkim pobycie w szpitalu zachodzi konieczność zorganizowania szybkiej całodobowej opieki w warunkach domowych.

Usługa ma polegać na doradztwie i pomocy rodzinie w organizacji opieki, przeorganizowaniu przestrzeni domowej, nauczeniu rodziny czynności pielęgnacyjnych, korzystaniu z usprawnień i wsparcia środowiskowego. Zakładane w ramach tego projektu działania wpisują się w nurt deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Poszerza obszar wsparcia oferowanego dla rodzin i opiekunów faktycznych osób starszych i niesamodzielnych.

W ramach projektu wybrane 8 rodzin uzyska usługę nieodpłatnie, w zamian za udział w testowaniu, wypełnienie  ankiety i udzielnie informacji zwrotnej dotyczących zakresu usługi, przydatności usługi, rekomendowanych zmian w usłudze, poziomu odpłatności za taką usługę doradczą.

Osoba do kontaktu w ramach projektu: Agnieszka Lewonowska-Banach,

tel. 515 555 146, lewonowska@wp.pl, kontakt@fundacjakto.pl

ProgramGrantowy_baner

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.