Podsumowanie projektu „Rozwiń swoje możliwości”

W projekcie aktywizacji zawodowej pt. Rozwiń swoje możliwości realizowanym od 1.06.2018 do 30.09.2019 wzięło udział 31 osób, w tym 16 Kobiet

Wśród 31 osób było:
11 osób w wieku 50+, 22 osoby z niepełnosprawnością, 4 osoby opiekujące się osobami zależnymi, którym udzielono poradnictwa w zakresie organizacji opieki nad osobą zależną.

27 osób zrealizowało szkolenia, w tym 17 osób z zakresu kompetencji cyfrowych (komputerowe)
16 osób odbyło staż

w wyniku realizacji projektu 17 osób podjęło zatrudnienie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podsumowanie projektu „Rozwiń swoje możliwości” została wyłączona

wspieramy młode talenty „Kozielska Scena Debiutów 2019”

w koncercie konkursowym wzięła udział uzdolniona wokalnie młodzież , zaprezentowała utwory polskich twórców i wykonawców

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania wspieramy młode talenty „Kozielska Scena Debiutów 2019” została wyłączona

Podsumowanie projektu „Rozwiń swoje możliwości”

w projekcie aktywizacji zawodowej pt. Rozwiń swoje możliwości realizowanym od 1.06.2018 do 30.09.2019 wzięło udział 31 osób, w tym 16 Kobiet

Wśród 31 osób było:
11 osób w wieku 50+, 22 osoby z niepełnosprawnością, 4 osoby opiekujące się osobami zależnymi, którym udzielono poradnictwa w zakresie organizacji opieki nad osobą zależną.

27 osób zrealizowało szkolenia, w tym 17 osób z zakresu kompetencji cyfrowych (komputerowe)
16 osób odbyło staż

w wyniku realizacji projektu 16 osób podjęło zatrudnienie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podsumowanie projektu „Rozwiń swoje możliwości” została wyłączona

Nabór do III edycji projektu pt. Rozwiń swoje możliwości

Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej niepracujące do udziału w projekcie pt. Rozwiń swoje możliwości.
Więcej informacji w zakładce Projekt „Rozwiń swoje możliwości”

Uwaga ostatnie 2 wolne miejsca dla mężczyzn z niepełnosprawnością.

zgłoszenia pod nr tel. 515 555 146.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nabór do III edycji projektu pt. Rozwiń swoje możliwości została wyłączona

Przekaż 1% dla Fundacji KTO na wsparcie dla dzieci – aktywni rodzice to lepsze Słopnice

Możesz łatwo rozliczyć swój PIT za 2018 r. i przekazać nam 1% pobierając druk deklaracji lub rozliczając deklarację online.


Rozliczenie PIT z PITax.pl
   Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zebrane środki chcemy przeznaczyć na rozwój oferty wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Przekaż 1% dla Fundacji KTO na wsparcie dla dzieci – aktywni rodzice to lepsze Słopnice została wyłączona

Małopolski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym, który odbędzie się 21 września 2018 r., o godz. 10:00 w Centrum Obywatelskim, ul. Reymonta 20/39 w Krakowie.
Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbędą się w kilkunastu województwach w całej Polsce, na przełomie września i października. Będą wydarzeniami poprzedzającymi i bezpośrednio przygotowującymi do centralnego spotkania środowiska osób z niepełnosprawnościami – IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25 października w Warszawie pod hasłem „Za Niezależnym Życiem”.

Tematem Małopolskiego Konwentu Regionalnego będą wybrane obszary idei Niezależnego Życia, takie jak: usługi asystenckie, opieka wytchnieniowa, edukacja oraz mieszkalnictwo wspomagane.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym!

Zgłoszenia proszę przesyłać za pomocą formularza: formularz zgłoszenia

Małopolski Konwent Regionalny – zaproszenie 2018

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Małopolski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami została wyłączona

Podsumowanie Podprogramu 2017 POPŻ

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość w Słopnicach –  Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Pomoc żywnościowa trafiła do 174 osób ze Słopnic (znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa małopolskiego).

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 7,392  tony żywności;
  • 796 paczek żywnościowych;
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podsumowanie Podprogramu 2017 POPŻ została wyłączona

Zapraszamy na warsztaty zdrowia dla kobiet – 25 lipca 2018 Słopnice

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym
Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi
„Amazonka” Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich:
„Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 -69  lat
w  zakresie  profilaktyki  raka piersi” w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku,
aktywności  zawodowej  w programach zdrowotnych.

Na spotkania zapraszamy Panie  w wieku 50-69 lat ( ur.1968-1949 ):
– uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ,
które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
– mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się lub pracujące w
Małopolsce (dowód osobisty)

WARSZTATY ZDROWIA DLA KOBIET:

25 lipca 2018 – Remiza OSP Słopnice Dolne – SŁOPNICE 911
– zapraszamy od 14.30

UWAGA – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Konieczna wcześniejsza rejestracja:
12 6330218, 503 777 651

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

W programie ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:
– naukę techniki samobadania (fantom)
– wykłady i warsztaty
– badania profilaktyczne
– zestaw materiałów promocyjnych
– napoje, posiłek, przekąski
– Certyfikat Uczestnictwa

Zapraszamy serdecznie do zgłoszeń!

Trzeba zadbać o własne zdrowie – zanim zachorujemy – najlepszą
drogą
jest profilaktyka czyli wiedza oraz korzystanie z dostępnych
bezpłatnych badań!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zapraszamy na warsztaty zdrowia dla kobiet – 25 lipca 2018 Słopnice została wyłączona

Nabór do projektu pt. Rozwiń swoje możliwości

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość zaprasza osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2018 do 30.09.2019, biuro projektu w Słopnicach.

Grupa docelowa: 30 osób pozostających bez pracy tj. biernych zawodowo(14 os.) i bezrobotnych(16 os.) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie
województwa małopolskiego należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
osoby powyżej 50. roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach,

Oferujemy następujące form pomocy:
*identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD
*indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
*poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną
*pośrednictwo pracy
*wsparcie motywacyjne
*szkolenia/kursy zawodowe
*usługi trenera zatrudnienia wspieranego
*staże zawodowe (3-miesięczna, ze stypendium 997,40 zł)
*wsparcie towarzyszące polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (zwrot kosztów opieki nad osobą zależną)
*zwrot kosztów dojazdu

Zgłoszenia do projektu pod nr tel. 515 555 146.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne do porania w zakładce Projekt: „Rozwiń swoje możliwości”

Projekt jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nabór do projektu pt. Rozwiń swoje możliwości została wyłączona

Doradztwo i instruktaż opieki nad osobą leżącą 15 marca 2018

W dniu 15 marca 2018 r w Słopnicach odbyły się zajęcia doradczo-instruktażowe dla osób opiekujących się i przygotowujących się do opieki nad osobami starszymi, obłożnie chorymi.
Wzięło w nich udział 7 osób.

Uczestnicy zapoznali się z udogodnieniami przydatnymi w domu podczas sprawowania opieki (materac przeciwodleżynowy, łatwoślizg, zestaw do mycia głowy osoby leżącej w łóżku) udostępnionych przez Fundację KTO.

Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy poznali i przećwiczyli techniki zmiany pozycji osoby leżącej w łóżku, sadzania i pomocy w przesadzaniu osoby z łóżka na krzesło i odwrotnie.

instruktarz

zajęcia z doradztwa_15_03_2018

zajęcia_doradztwo

łatwoślizg

wanienka do mycia głowy

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Doradztwo i instruktaż opieki nad osobą leżącą 15 marca 2018 została wyłączona