Fundacja KTO poszukuje wolontariuszy do współpracy przy programie pomocy żywnościowej.

Poszukujemy osób, które mogą pomóc w wyładunku dostawy żywności (ok.2 godziny pracy w miesiącu). Pierwszej dostawy spodziewamy się w październiku b.r.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2017 roku w Fundacji KTO Kultura – Troska – Otwartość w Słopnicach, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Akademia aktywności – zapraszamy kobiety po 30 roku życia z powiatu limanowskiego

Akademia_aktywnosco_plakatFundacja KTO jako partner projektu Akademia aktywności zaprasza kobiety w wieku 30 lat i wiecej do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.
Oferujemy m.in. możliwość skorzystania ze staży płatnych (stypendium stażowe 1100 zł/mies.), doradztwa i pośrednictwa pracy, szkoleń i innych form wsparcia.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Fundacji KTO. Więcej informacji na www.akademia.fsp.edu.pl

Zapraszamy także pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystek i oferujących możliwość zatrudnienia po stażu na minimum 3 miesiące.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020

informacja_Akademia_aktywności

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1_formularz rekrutacyjny
2_deklaracja uczestnictwa i oswaidczenie o spełnianiu warunko‡w
3_oswiadczenie dane osobowe
4_oswiadczenie o podjeciu zatrudnienia
5_zasady zwrotu koszto‡w dojazdu
regulamin projektu-1 (1)

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy młode osoby niepełnosprawne do lat 29 roku życia do udziału w projekcie

plakat 2 Zapraszamy młode osoby niepełnosprawne do 29 roku życia, nieaktywne zawodowo i bezrobotne, do udziału w projekcie pt. „Młodzi niepełnosprawni – wzór aktywności zawodowej”.
Więcej informacji można uzyskać na www.wzoraktywnosci.rodziny.info lub u koordynatora projektu Agnieszki Lewonowskiej-Banach tel. 515 555 146.
Dokumenty rekrutacyjne można złożyć w Słopnicach w lokalnym biurze projektu Słopnice 820, działającym przy punkcie opieki „Kraina Radości”.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zakończenie obecnej edycji programu pomocy żywnościowej – podsumowanie

Informujemy, że zakończona została dotychczasowa edycja programu pomocy żywnościowej (Podprogram 2015), kolejna edycja planowana jest od września 2016 r.
W okresie realizacji Podprogramu 2015 od maja 2015 do czerwca 2016 Fundacja KTO udzieliła wsparcia dla 474 osób w łącznej ilości 24 880 kg.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu gminy Słopnice

plakat - wczesne_wspomaganie_v5Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość wraz z nieformalną grupą kobiet „Słopniczanki” informuje, że od 15.04.2016 r. rozpocznie się realizacja projektu pt. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu gminy Słopnice. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego
Odbiorcami projektu będą dzieci w wieku do 6 lat, ich rodzice lub opiekunowie z terenu Gminy Słopnice.
Celem projektu jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju 10-ciu dzieci w wieku 0-6 lat z terenu Słopnic. W ramach projektu planowane są:
1. Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci ukierunkowane głównie na pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału a prowadzone przez specjalistów np. pedagog, logopeda, rehabilitant itp.
2. Pogadanki dla rodziców ze specjalistami (pielęgniarka, psycholog, lekarz itp.).

Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w pomieszczeniach punktu opieki nad dziećmi „Kraina Radości” w Słopnicach 820 przy współpracy z „Okno Na Świat” Spółdzielnią Socjalną.

Kto może wziąć udział w projekcie:
- dzieci do lat 6 z gminy Słopnice i ich rodzice/opiekunowie

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zakwalifikowane będą dzieci wykazujące opóźnienia rozwojowe (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego) i osoby skierowane przez GOPS w Słopnicach. Jednak może zgłosić się każdy rodzic zaniepokojony tempem rozwoju i nabywania kolejnych umiejętności swojego dziecka.

Rodzice zainteresowani mogą zgłaszać się do Fundacji KTO, do punktu opieki „Kraina Radości” lub GOPS w Słopnicach.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do lektury książki pt. „Niepełnosprawność intelektualna to nie jest choroba”

Fundacja KTO jest współwydawcą książki autorstwa Tadeusza Walczaka pt. Niepełnosprawność intelektualna to nie jest choroba.

okładka

Autor jest ojcem osoby niepełnosprawnej i podjął próbę zanalizowania zmagań swojej rodziny z problemami wynikającym i z faktu przyjścia na świat dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Z podobnymi wątpliwościami, pytaniami i dylematami, codziennymi troskami zmaga się bardzo wielu rodziców. W wyniku tych problemów często czują się osamotnieni, nierozumiani, przemęczeni i zrezygnowani. Nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi, jak radzić sobie w takiej sytuacji, jak kształtować życie rodzinne, jak wspierać swoje dziecko, by w przyszłości stało się samodzielnym dorosłym. Dlatego refleksje i doświadczenia własne opisane w księżce Pana Walczaka mogą być cenną wskazówką dla innych rodziców, być źródłem nadziei i wsparcia.

Niebawem Fundacja przekaże egzemplarze książki do zbiorów Biblioteki Publicznej w Słopnicach, skąd każdy będzie mógł ją wypożyczyć.
Zaś osoby zainteresowane jej nabyciem mogą zgłosić się do Fundacji.
Fundacja planuje także organizację spotkania dyskusyjnego z autorem książki, o czym będziemy informować.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Warsztaty kulinarno-żywieniowe już za nami

W dniu 27 lutego 2016 r. podczas warsztatów kulinarno-żywieniowych organizowanych przez Fundację KTO we współpracy z Bankiem Żywności uczestniczki ze Słopnic poznały nowe przepisy na zdrowe i smaczne potrawy.
Było smacznie, ciekawie, a podczas gotowała panowała swobodna i pogodna atmosfera.
Warsztaty prowadziła Pani Anna Patrzałek – dietetyk, specjalista ds. dietetyki pediatrycznej, edukator żywieniowy i pasjonatka zdrowego żywienia.

Przepisy na potrawy z warsztatów

warsztaty_kulinarne_Słopnice warsztaty_kulinarne_Słopnice3

warsztaty_kulinarne_Słopnice1
warsztaty_kulinarne_Słopnice2
warsztaty_kulinarne_5
warsztaty_kulinarne_Słopnice4

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.POPZ-logotypy_mini

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy na warsztaty kulinarno-żywieniowe 27 lutego 2016 w godz. 10-14

Fundacja KTO wraz z Bankiem Żywności w Krakowie zapraszają na bezpłatne warsztaty kulinarno-żywienieowe, które odbędą się 27 lutego 2016 r. w godzinach 10-14 w cukierni Pani Celiny Wojnarek Słopnice 1102 (Słopnice Górne).
Warsztaty będą miały charakter praktyczny. Uczestnicy warsztatów poznają ciekawe i wartościowe przepisy na zdrowe potrawy, poznają jak czytać etykiety na produktach spożywczych, co kryje się pod symbolami na etykietach.

Warsztaty przeprowadzi Pani Anna Patrzałek z Krakowa, specjalista ds. dietetyki pediatrycznej, edukator żywieniowy.
Szczególnie zapraszamy osoby korzystające z programu pomocy żywnościowej.

Osoby chętne mogą zgłaszać się do 24.02.2016 do Prezesa Fundacji: tel. 696497757 lub e-mail: kontakt@fundacjakto.pl

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Owoce i warzywa (bezpłatnie) w ramach pomocy żywnościowej – wydawnie 6 lutego 2016 godz. 11.00-12.30

Informujemy, że w dniu 6 lutego 201 6. w godzinach od 11.00 do 12.30 w magazynie w Słopnicach 820 (budynek tzw. starej mleczarni przy skrzyżowaniu drogi głównej Zamieście-Słopnice z drogą na Granice, vis a vis centrum handlowego Lewiatan) będziemy kontynuować wydawanie owoców (jabłek) pochodzących od polskich sadowników, którzy przekazali je do Banku Żywności w Krakowie.

Osoby, które chcą otrzymać owoce powinny przyjść w dniu 6 lutego do magazynu ze skierowaniem wystawionym przez GOPS w Słopnicach.

Pomoc mogą otrzymać osoby o niskich dochodach, niepełnosprawne, bezrobotne, rodziny wielodzietne.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do udziału w projekcie „W kierunku aktywności”

Jeśli jesteś
- osobą niepracującą do 29 roku życia
- zamieszkałą na terenie woj. małopolskiego
- szukającą pracy i chcącą rozwijać swoje kompetencje zawodowe
- potrzebującą wsparcia w aktywizacji zawodowej
zapraszamy do udziału w projekcie „W kierunku aktywności” realizowanym przez Fundację Społeczeństwo Przyszłości w ramach programu POWER.
W ramach projektu oferujemy:
a) warsztaty pracy oraz doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
b) indywidualne wsparcie psychologiczne/ coaching i warsztaty kompetencji miękkich
b) pośrednictwo pracy, którego celem będzie znalezienie stałego zatrudnienia
c) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe – uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu)
d) 4-miesięczne staże zawodowe
e) 6-miesięczne bony stażowe
f) bony na zatrudnienie

Ścieżka uczestnictwa w projekcie zostanie w pełni dostosowana do preferencji uczestników, ponieważ głównym celem jest trwała aktywizacja zawodowa. Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne i będą się odbywać w Krakowie oraz Tarnowie.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy wstępne zapisy drogą telefoniczną i mailową

Więcej informacji:
- telefon 696 455 957, e-mail – wkierunkuaktywnosci@fsp.edu.pl
- na stronie internetowej projektu wkierunkuaktywnosci.fsp.edu.pl
- w biurze projektu ul. Kościuszki 33 C, 33-100 Tarnów
- w punkcie obsługi projektu w Krakowie – jest możliwość umówienia się na spotkanie z koordynatorem projektu

Dla osób ze Słopnic istnieje możliwość organizacji staży w Spółdzielni Socjalnej Okno Na Świat lub w Fundacji.
Projekt realizowany jest przez Fundację Społeczeństwo Przyszłości w partnerstwie z Warsztatem Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe