Sprawozdanie z działaności Fundacji KTO za rok 2016

Fundacja zachęca do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności za 2016 rok, w którym podsumowaliśmy nasze całoroczne działania.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zamieszczone jest w zakładce Sprawozdania oraz na stronie Ministerstwa www.pozytek.gov.pl

sprawozdanie_merytoryczne_z_działalnosci_ FundacjiKTO_za2016

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Warsztaty edukacyjne 14 i 16 marca 2017 w Słopnicach

W ramach działań towarzyszących programu pomocy żywnościowej prowadzonego przez Fundację KTO dla osób z terenu gminy Słopnice odbyły się dwa warsztaty edukacyjne.

W dniu 14 marca 2017 w godz. 12-15 w warsztacie edukacji ekonomicznej pt. Akademia gospodarowania wzięły udział 22 osoby.

W dniu 16 marca 2017 o godz. 12-15 w warsztacie żywieniowym pt. Akademia Żywienia wzięło udział 12 osób.

Warsztaty były prowadzone przez edukatorów z Banku Żywności w Krakowie. Przebiegały w bardzo otwartej, pogodnej atmosferze. Uczestnicy uzyskali m.in. wiedzę i podpowiedzi na temat gospodarowania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, które w sposób prosty mogą zostać zastosowane w codziennej domowej kuchni.

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Przekaż 1% podatku dla Fundacji KTO

 

1_procent_ogolny(3) Po raz pierwszy Fundacja KTO uzyskała możliwość pozyskania 1% podatku.

Wszystkie uzyskane w ten sposób środki wykorzystane zostaną na wsparcie dzieci, rodzin i organizację pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wolne miejsca dla Pań na kurs administracyjno-biurowy z obsługą komputera

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość ze Słopnic zaprasza na szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy”  z kursem komputerowym zakończonym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu międzynarodowego  EDCL BASE” (80 godz.), które planujemy rozpocząć już 6 lutego 2017 r. w Limanowej.

Szkolenie i możliwość udziału w projekcie aktywizacji zawodowej „Akademia aktywności” jest przeznaczone dla kobiet nieaktywnych zawodowo z powiatu limanowskiego. W ramach puli wolnych miejsc mamy 3 miejsca dla kobiet po 50 roku życia oraz 5 miejsc dla kobiet po 30 roku życia z niepełnosprawnością (dowolne orzeczenie ZUS, KRUS , lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności).

Zapraszamy Panie do udziału w projekcie. Udział jest bezpłatny,  oferujemy stypendium szkoleniowe (336 zł), zwrot kosztów dojazdu, a po szkoleniu 3 miesięczny staż  zawodowy (stypendium 1100 zł netto/mies).

Więcej informacji o projekcie na www.akademia.fsp.edu.pl i u koordynatora Agnieszki Lewonowskiej-Banach tel. 515 555 146

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Akademia aktywności – ostatnie wolne miejsca dla kobiet po 50 r. ż. i kobiet po 30 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności

Fundacja KTO wraz partnerami zaprasza Panie z powiatu limanowskiego nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie Akademia Aktywności

Od stycznia 2017 przyjmujemy zgłoszenia na dwa kursy kwalifikacyjne:

1) pracownik administracyjno-biurowy z nauką obsługi komputera

2) kurs opiekuna osoby starszej

Udział w programie jest bezpłatny.

Paniom oferujemy m.in.: stypendium szkoleniowe, staż trzymiesięczny ze stypendium 1100 zł/mies, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staż, doradztwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy.

Więcej informacji na www.akademia.fsp.edu.pl i pod nr tel. 515 555 146

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Podsumowanie półrocznego wsparcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do lat 6

Z dniem 17 października 2016 Fundacja KTO wraz z nieformalną grupą kobiet Słopnicznki zakończyła i podsumowała realizację półrocznego projektu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu gminy Słopnice” (16.04-17.10.2016)

Odbyło się 40 zajęć indywidualnych z rehabilitantem, z których skorzystało 12-cioro dzieci. Raz w tygodniu w piątki dzieci korzystały z godzinnych zajęć grupowych (w sumie 24 godziny zajęć grupowych). Rodzice mogli korzystać z pogadanek o tematyce m.in.  rozwoju dzieci, rehabilitacji w domu, neuroinfekcji.

Wszystkie zajęcia były nieodpłatne, odbywały się w Krainie Radości.

Szczególnie dziękujemy 3 Paniom ze Słopnic, które  pracowały wolontaryjnie przez 6 miesięcy oraz specjalistom wolontaryjnie przeprowadzającym pogadanki.

Projekt został dofinansowany z PO FIO Małopolska oraz ze środków własnych Fundacji KTO.

DSC02314 DSC02323

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016 – wyróżnienie za innowacyjność społeczną dla „Okno Na Świat” Spółdzielni Socjalnej

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystej gali w dniu 27 października 2016 r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, nasza spółdzielnia socjalna, otrzymała Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność społeczną: za otwarte i kreatywne podejście do wyzwań związanych z różnorodnością ról społecznych pełnionych przez pracowników spółdzielni i umożliwienie im godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

5a3f6fc505 39e128ff3d

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar w Słopnicach

W dniu 13.10.2016 r.  gościliśmy w Słopnicach Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, który podczas spotkania zorganizowanego przez „Okno Na Świat” Spółdzielnię Socjalną i Fundację KTO rozmawiał z przedstawicielami słopnickiej społeczności.

Podczas rozmowy poruszane były problemy z którymi boryka się środowisko organizacji pozarządowych, ale też potrzeby kobiet i rodzin.

Rzecznik wskazał też potrzebę promowania dobrych rozwiązań z zakresu usług opiekuńczych (nad dziećmi, osobami starszymi) we współczesnym społeczeństwie.  Podjęte w Słopnicach inicjatywy są tego dobrym przykładem.

Szersza relacja na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

slo1slo3slo4slo8

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Fundacja KTO poszukuje wolontariuszy do współpracy przy programie pomocy żywnościowej.

Poszukujemy osób, które mogą pomóc w wyładunku dostawy żywności (ok.2 godziny pracy w miesiącu). Pierwszej dostawy spodziewamy się w październiku b.r.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2017 roku w Fundacji KTO Kultura – Troska – Otwartość w Słopnicach, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Akademia aktywności – zapraszamy kobiety po 30 roku życia z powiatu limanowskiego

Akademia_aktywnosco_plakatFundacja KTO jako partner projektu Akademia aktywności zaprasza kobiety w wieku 30 lat i wiecej do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.
Oferujemy m.in. możliwość skorzystania ze staży płatnych (stypendium stażowe 1100 zł/mies.), doradztwa i pośrednictwa pracy, szkoleń i innych form wsparcia.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Fundacji KTO. Więcej informacji na www.akademia.fsp.edu.pl

Zapraszamy także pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystek i oferujących możliwość zatrudnienia po stażu na minimum 3 miesiące.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020

informacja_Akademia_aktywności

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1_formularz rekrutacyjny
2_deklaracja uczestnictwa i oswaidczenie o spełnianiu warunko‡w
3_oswiadczenie dane osobowe
4_oswiadczenie o podjeciu zatrudnienia
5_zasady zwrotu koszto‡w dojazdu
regulamin projektu-1 (1)

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe