Podsumowanie półrocznego wsparcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do lat 6

Z dniem 17 października 2016 Fundacja KTO wraz z nieformalną grupą kobiet Słopnicznki zakończyła i podsumowała realizację półrocznego projektu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu gminy Słopnice” (16.04-17.10.2016)

Odbyło się 40 zajęć indywidualnych z rehabilitantem, z których skorzystało 12-cioro dzieci. Raz w tygodniu w piątki dzieci korzystały z godzinnych zajęć grupowych (w sumie 24 godziny zajęć grupowych). Rodzice mogli korzystać z pogadanek o tematyce m.in.  rozwoju dzieci, rehabilitacji w domu, neuroinfekcji.

Wszystkie zajęcia były nieodpłatne, odbywały się w Krainie Radości.

Szczególnie dziękujemy 3 Paniom ze Słopnic, które  pracowały wolontaryjnie przez 6 miesięcy oraz specjalistom wolontaryjnie przeprowadzającym pogadanki.

Projekt został dofinansowany z PO FIO Małopolska oraz ze środków własnych Fundacji KTO.

DSC02314 DSC02323

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016 – wyróżnienie za innowacyjność społeczną dla „Okno Na Świat” Spółdzielni Socjalnej

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystej gali w dniu 27 października 2016 r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, nasza spółdzielnia socjalna, otrzymała Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność społeczną: za otwarte i kreatywne podejście do wyzwań związanych z różnorodnością ról społecznych pełnionych przez pracowników spółdzielni i umożliwienie im godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

5a3f6fc505 39e128ff3d

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar w Słopnicach

W dniu 13.10.2016 r.  gościliśmy w Słopnicach Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, który podczas spotkania zorganizowanego przez „Okno Na Świat” Spółdzielnię Socjalną i Fundację KTO rozmawiał z przedstawicielami słopnickiej społeczności.

Podczas rozmowy poruszane były problemy z którymi boryka się środowisko organizacji pozarządowych, ale też potrzeby kobiet i rodzin.

Rzecznik wskazał też potrzebę promowania dobrych rozwiązań z zakresu usług opiekuńczych (nad dziećmi, osobami starszymi) we współczesnym społeczeństwie.  Podjęte w Słopnicach inicjatywy są tego dobrym przykładem.

Szersza relacja na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

slo1slo3slo4slo8

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Fundacja KTO poszukuje wolontariuszy do współpracy przy programie pomocy żywnościowej.

Poszukujemy osób, które mogą pomóc w wyładunku dostawy żywności (ok.2 godziny pracy w miesiącu). Pierwszej dostawy spodziewamy się w październiku b.r.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2017 roku w Fundacji KTO Kultura – Troska – Otwartość w Słopnicach, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Akademia aktywności – zapraszamy kobiety po 30 roku życia z powiatu limanowskiego

Akademia_aktywnosco_plakatFundacja KTO jako partner projektu Akademia aktywności zaprasza kobiety w wieku 30 lat i wiecej do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.
Oferujemy m.in. możliwość skorzystania ze staży płatnych (stypendium stażowe 1100 zł/mies.), doradztwa i pośrednictwa pracy, szkoleń i innych form wsparcia.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Fundacji KTO. Więcej informacji na www.akademia.fsp.edu.pl

Zapraszamy także pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystek i oferujących możliwość zatrudnienia po stażu na minimum 3 miesiące.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020

informacja_Akademia_aktywności

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1_formularz rekrutacyjny
2_deklaracja uczestnictwa i oswaidczenie o spełnianiu warunko‡w
3_oswiadczenie dane osobowe
4_oswiadczenie o podjeciu zatrudnienia
5_zasady zwrotu koszto‡w dojazdu
regulamin projektu-1 (1)

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy młode osoby niepełnosprawne do lat 29 roku życia do udziału w projekcie

plakat 2 Zapraszamy młode osoby niepełnosprawne do 29 roku życia, nieaktywne zawodowo i bezrobotne, do udziału w projekcie pt. „Młodzi niepełnosprawni – wzór aktywności zawodowej”.
Więcej informacji można uzyskać na www.wzoraktywnosci.rodziny.info lub u koordynatora projektu Agnieszki Lewonowskiej-Banach tel. 515 555 146.
Dokumenty rekrutacyjne można złożyć w Słopnicach w lokalnym biurze projektu Słopnice 820, działającym przy punkcie opieki „Kraina Radości”.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zakończenie obecnej edycji programu pomocy żywnościowej – podsumowanie

Informujemy, że zakończona została dotychczasowa edycja programu pomocy żywnościowej (Podprogram 2015), kolejna edycja planowana jest od września 2016 r.
W okresie realizacji Podprogramu 2015 od maja 2015 do czerwca 2016 Fundacja KTO udzieliła wsparcia dla 474 osób w łącznej ilości 24 880 kg.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu gminy Słopnice

plakat - wczesne_wspomaganie_v5Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość wraz z nieformalną grupą kobiet „Słopniczanki” informuje, że od 15.04.2016 r. rozpocznie się realizacja projektu pt. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu gminy Słopnice. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego
Odbiorcami projektu będą dzieci w wieku do 6 lat, ich rodzice lub opiekunowie z terenu Gminy Słopnice.
Celem projektu jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju 10-ciu dzieci w wieku 0-6 lat z terenu Słopnic. W ramach projektu planowane są:
1. Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci ukierunkowane głównie na pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału a prowadzone przez specjalistów np. pedagog, logopeda, rehabilitant itp.
2. Pogadanki dla rodziców ze specjalistami (pielęgniarka, psycholog, lekarz itp.).

Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w pomieszczeniach punktu opieki nad dziećmi „Kraina Radości” w Słopnicach 820 przy współpracy z „Okno Na Świat” Spółdzielnią Socjalną.

Kto może wziąć udział w projekcie:
- dzieci do lat 6 z gminy Słopnice i ich rodzice/opiekunowie

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zakwalifikowane będą dzieci wykazujące opóźnienia rozwojowe (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego) i osoby skierowane przez GOPS w Słopnicach. Jednak może zgłosić się każdy rodzic zaniepokojony tempem rozwoju i nabywania kolejnych umiejętności swojego dziecka.

Rodzice zainteresowani mogą zgłaszać się do Fundacji KTO, do punktu opieki „Kraina Radości” lub GOPS w Słopnicach.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do lektury książki pt. „Niepełnosprawność intelektualna to nie jest choroba”

Fundacja KTO jest współwydawcą książki autorstwa Tadeusza Walczaka pt. Niepełnosprawność intelektualna to nie jest choroba.

okładka

Autor jest ojcem osoby niepełnosprawnej i podjął próbę zanalizowania zmagań swojej rodziny z problemami wynikającym i z faktu przyjścia na świat dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Z podobnymi wątpliwościami, pytaniami i dylematami, codziennymi troskami zmaga się bardzo wielu rodziców. W wyniku tych problemów często czują się osamotnieni, nierozumiani, przemęczeni i zrezygnowani. Nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi, jak radzić sobie w takiej sytuacji, jak kształtować życie rodzinne, jak wspierać swoje dziecko, by w przyszłości stało się samodzielnym dorosłym. Dlatego refleksje i doświadczenia własne opisane w księżce Pana Walczaka mogą być cenną wskazówką dla innych rodziców, być źródłem nadziei i wsparcia.

Niebawem Fundacja przekaże egzemplarze książki do zbiorów Biblioteki Publicznej w Słopnicach, skąd każdy będzie mógł ją wypożyczyć.
Zaś osoby zainteresowane jej nabyciem mogą zgłosić się do Fundacji.
Fundacja planuje także organizację spotkania dyskusyjnego z autorem książki, o czym będziemy informować.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Warsztaty kulinarno-żywieniowe już za nami

W dniu 27 lutego 2016 r. podczas warsztatów kulinarno-żywieniowych organizowanych przez Fundację KTO we współpracy z Bankiem Żywności uczestniczki ze Słopnic poznały nowe przepisy na zdrowe i smaczne potrawy.
Było smacznie, ciekawie, a podczas gotowała panowała swobodna i pogodna atmosfera.
Warsztaty prowadziła Pani Anna Patrzałek – dietetyk, specjalista ds. dietetyki pediatrycznej, edukator żywieniowy i pasjonatka zdrowego żywienia.

Przepisy na potrawy z warsztatów

warsztaty_kulinarne_Słopnice warsztaty_kulinarne_Słopnice3

warsztaty_kulinarne_Słopnice1
warsztaty_kulinarne_Słopnice2
warsztaty_kulinarne_5
warsztaty_kulinarne_Słopnice4

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.POPZ-logotypy_mini

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe