Podsumowanie Podprogramu 2017 POPŻ

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość w Słopnicach –  Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Pomoc żywnościowa trafiła do 174 osób ze Słopnic (znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa małopolskiego).

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 7,392  tony żywności;
  • 796 paczek żywnościowych;
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podsumowanie Podprogramu 2017 POPŻ została wyłączona

Zapraszamy na warsztaty zdrowia dla kobiet – 25 lipca 2018 Słopnice

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym
Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi
„Amazonka” Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich:
„Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 -69  lat
w  zakresie  profilaktyki  raka piersi” w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku,
aktywności  zawodowej  w programach zdrowotnych.

Na spotkania zapraszamy Panie  w wieku 50-69 lat ( ur.1968-1949 ):
– uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ,
które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
– mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się lub pracujące w
Małopolsce (dowód osobisty)

WARSZTATY ZDROWIA DLA KOBIET:

25 lipca 2018 – Remiza OSP Słopnice Dolne – SŁOPNICE 911
– zapraszamy od 14.30

UWAGA – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Konieczna wcześniejsza rejestracja:
12 6330218, 503 777 651

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

W programie ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:
– naukę techniki samobadania (fantom)
– wykłady i warsztaty
– badania profilaktyczne
– zestaw materiałów promocyjnych
– napoje, posiłek, przekąski
– Certyfikat Uczestnictwa

Zapraszamy serdecznie do zgłoszeń!

Trzeba zadbać o własne zdrowie – zanim zachorujemy – najlepszą
drogą
jest profilaktyka czyli wiedza oraz korzystanie z dostępnych
bezpłatnych badań!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zapraszamy na warsztaty zdrowia dla kobiet – 25 lipca 2018 Słopnice została wyłączona

Nabór do projektu pt. Rozwiń swoje możliwości

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość zaprasza osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2018 do 30.09.2019, biuro projektu w Słopnicach.

Grupa docelowa: 30 osób pozostających bez pracy tj. biernych zawodowo(14 os.) i bezrobotnych(16 os.) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie
województwa małopolskiego należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
osoby powyżej 50. roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach,

Oferujemy następujące form pomocy:
*identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD
*indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
*poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną
*pośrednictwo pracy
*wsparcie motywacyjne
*szkolenia/kursy zawodowe
*usługi trenera zatrudnienia wspieranego
*staże zawodowe (3-miesięczna, ze stypendium 997,40 zł)
*wsparcie towarzyszące polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (zwrot kosztów opieki nad osobą zależną)
*zwrot kosztów dojazdu

Zgłoszenia do projektu pod nr tel. 515 555 146.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne do porania w zakładce Projekt: „Rozwiń swoje możliwości”

Projekt jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nabór do projektu pt. Rozwiń swoje możliwości została wyłączona

Doradztwo i instruktaż opieki nad osobą leżącą 15 marca 2018

W dniu 15 marca 2018 r w Słopnicach odbyły się zajęcia doradczo-instruktażowe dla osób opiekujących się i przygotowujących się do opieki nad osobami starszymi, obłożnie chorymi.
Wzięło w nich udział 7 osób.

Uczestnicy zapoznali się z udogodnieniami przydatnymi w domu podczas sprawowania opieki (materac przeciwodleżynowy, łatwoślizg, zestaw do mycia głowy osoby leżącej w łóżku) udostępnionych przez Fundację KTO.

Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy poznali i przećwiczyli techniki zmiany pozycji osoby leżącej w łóżku, sadzania i pomocy w przesadzaniu osoby z łóżka na krzesło i odwrotnie.

instruktarz

zajęcia z doradztwa_15_03_2018

zajęcia_doradztwo

łatwoślizg

wanienka do mycia głowy

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Doradztwo i instruktaż opieki nad osobą leżącą 15 marca 2018 została wyłączona

odbyły się warsztaty kulinarne 21 i 24.02.2018

W miłej atmosferze Pani Anna Patrzałek – specjalista ds. żywienia, dietetyczka przeprowadziła warsztaty, w których łącznie wzięło udział 25 osób ze Słopnic.
Podczas praktycznej części zajęć powstały smaczne potrawy, a uczestnicy poznali pomysły na zdrowie i wartościowe posiłki.

warsztaty_kulinarne

warsztaty_kulinarne_24_02-2018

warsztaty kulinarne

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania odbyły się warsztaty kulinarne 21 i 24.02.2018 została wyłączona

zaproszenie na warsztaty 21.02.2018 i 24.02.2018

Fundacja KTO we współpracy z Bankiem Żywności z Krakowa zaprasza na warsztaty prowadzone przez Panią Annę Patrzałek – specjalistkę ds. dietetyki i żywienia

21.02.2018 (środa) godz. 10-12 – sala konferencyjna Gminny Kompleks Sportowy Słopnice 38- warsztaty ekonomiczne

24.02.2018 (sobota) godz. 10-13- Cukiernia Celina Wojnarek (Słopnice Górne) Słopnice 1102 – warsztaty żywieniowe

Spotkania będą dotyczyć ekonomii prowadzenia gospodarstwa domowego, budżetowania wydatków domowych, dietetyki, niemarnowania żywności.
Można będzie poznać wiele praktycznych sposobów na tanie, zdrowe i smacznego posiłki.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania zaproszenie na warsztaty 21.02.2018 i 24.02.2018 została wyłączona

podziękowanie dla wolontariuszy

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość w Słopnicach składa serdeczne podziękowania wolontariuszom, którzy pomagają przy rozładunku transportu żywności i rozdawaniu żywności oraz dowożeniu do osób starszych, którzy sami nie są wstanie dojechać.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania podziękowanie dla wolontariuszy została wyłączona

Podaruj nam swój 1% podatku KRS 0000133954

1_procent_ogolny(3)

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podaruj nam swój 1% podatku KRS 0000133954 została wyłączona

„Organizacja opieki nad osobą zależną – rozwój usług doradczych”. Zapraszamy rodziny zainteresowane skorzystaniem z doradztwa.

plakat_1

Fundacja KTO od 2.01.2018 rozpoczęła realizację projektu „Organizacja opieki nad osobą zależną – rozwój usług doradczych”

Partnerzy: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Słopnicach, Prywatna Praktyka Pielęgniarek Środowiskowych w Słopnicach, „Okno Na Świat” Spółdzielnia Socjalna realizująca usługi opiekuńcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzące Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego, wolontariusze koła Caritas działającego przy Parafii w Słopnicach Górnych, wolontariusze programu pomocy żywnościowej ( PO PŻ ) prowadzonego przez Fundację KTO.

Projekt polega na przetestowaniu nowej usługi oferowanej dla mieszkańców powiatu limanowskiego polegającej na wypracowaniu odpłatnych usług doradczych z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną w domu podopiecznego. Usługa kierowana jest do rodzin i opiekunów osób starszych i obłożnie chorych, które coraz częściej stają przed problemem konieczności szybkiej organizacji opieki nad osobą starszą niesamodzielną, obłożnie chorą w domu np. po wypisie ze szpitala. Członek rodziny dotąd samodzielny w czynnościach samoobsługowych, funkcjonujący przy niewielkim lub okresowym wsparciu rodziny, nagle doznaje np. wylewu, zawału i po krótkim pobycie w szpitalu zachodzi konieczność zorganizowania szybkiej całodobowej opieki w warunkach domowych.

Usługa ma polegać na doradztwie i pomocy rodzinie w organizacji opieki, przeorganizowaniu przestrzeni domowej, nauczeniu rodziny czynności pielęgnacyjnych, korzystaniu z usprawnień i wsparcia środowiskowego. Zakładane w ramach tego projektu działania wpisują się w nurt deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Poszerza obszar wsparcia oferowanego dla rodzin i opiekunów faktycznych osób starszych i niesamodzielnych.

W ramach projektu wybrane 8 rodzin uzyska usługę nieodpłatnie, w zamian za udział w testowaniu, wypełnienie  ankiety i udzielnie informacji zwrotnej dotyczących zakresu usługi, przydatności usługi, rekomendowanych zmian w usłudze, poziomu odpłatności za taką usługę doradczą.

Osoba do kontaktu w ramach projektu: Agnieszka Lewonowska-Banach,

tel. 515 555 146, lewonowska@wp.pl, kontakt@fundacjakto.pl

ProgramGrantowy_baner

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania „Organizacja opieki nad osobą zależną – rozwój usług doradczych”. Zapraszamy rodziny zainteresowane skorzystaniem z doradztwa. została wyłączona

Wielkoduszna Polska – Słopnice na wystawie u Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniach 8-9 grudnia 2017 r. w Warszawie odbył się Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich zorganizowany z okazji 30-sto lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. Wielkoduszna Polska. Słopnice i Okno Na Świat Spółdzielnia Socjalna zostały zaprezentowane na tej wystawie, jako przykład działań wspólnotowych na rzecz dzieci i osób starszych oraz oddolnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.wystawa RPO wystawaRPO1

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wielkoduszna Polska – Słopnice na wystawie u Rzecznika Praw Obywatelskich została wyłączona