Podaruj nam swój 1% podatku KRS 0000133954

1_procent_ogolny(3)

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

„Organizacja opieki nad osobą zależną – rozwój usług doradczych”. Zapraszamy rodziny zainteresowane skorzystaniem z doradztwa.

plakat_1

Fundacja KTO od 2.01.2018 rozpoczęła realizację projektu „Organizacja opieki nad osobą zależną – rozwój usług doradczych”

Partnerzy: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Słopnicach, Prywatna Praktyka Pielęgniarek Środowiskowych w Słopnicach, „Okno Na Świat” Spółdzielnia Socjalna realizująca usługi opiekuńcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzące Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego, wolontariusze koła Caritas działającego przy Parafii w Słopnicach Górnych, wolontariusze programu pomocy żywnościowej ( PO PŻ ) prowadzonego przez Fundację KTO.

Projekt polega na przetestowaniu nowej usługi oferowanej dla mieszkańców powiatu limanowskiego polegającej na wypracowaniu odpłatnych usług doradczych z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną w domu podopiecznego. Usługa kierowana jest do rodzin i opiekunów osób starszych i obłożnie chorych, które coraz częściej stają przed problemem konieczności szybkiej organizacji opieki nad osobą starszą niesamodzielną, obłożnie chorą w domu np. po wypisie ze szpitala. Członek rodziny dotąd samodzielny w czynnościach samoobsługowych, funkcjonujący przy niewielkim lub okresowym wsparciu rodziny, nagle doznaje np. wylewu, zawału i po krótkim pobycie w szpitalu zachodzi konieczność zorganizowania szybkiej całodobowej opieki w warunkach domowych.

Usługa ma polegać na doradztwie i pomocy rodzinie w organizacji opieki, przeorganizowaniu przestrzeni domowej, nauczeniu rodziny czynności pielęgnacyjnych, korzystaniu z usprawnień i wsparcia środowiskowego. Zakładane w ramach tego projektu działania wpisują się w nurt deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Poszerza obszar wsparcia oferowanego dla rodzin i opiekunów faktycznych osób starszych i niesamodzielnych.

W ramach projektu wybrane 8 rodzin uzyska usługę nieodpłatnie, w zamian za udział w testowaniu, wypełnienie  ankiety i udzielnie informacji zwrotnej dotyczących zakresu usługi, przydatności usługi, rekomendowanych zmian w usłudze, poziomu odpłatności za taką usługę doradczą.

Osoba do kontaktu w ramach projektu: Agnieszka Lewonowska-Banach,

tel. 515 555 146, lewonowska@wp.pl, kontakt@fundacjakto.pl

ProgramGrantowy_baner

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wielkoduszna Polska – Słopnice na wystawie u Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniach 8-9 grudnia 2017 r. w Warszawie odbył się Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich zorganizowany z okazji 30-sto lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. Wielkoduszna Polska. Słopnice i Okno Na Świat Spółdzielnia Socjalna zostały zaprezentowane na tej wystawie, jako przykład działań wspólnotowych na rzecz dzieci i osób starszych oraz oddolnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.wystawa RPO wystawaRPO1

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

„Okno Na Świat” Spółdzielnia Socjalna ze Słopnic – laureatem konkursu: Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Podczas uroczystej gali konkursu w dniu 29 listopada 2017 r. w Muzeum Manngha w Krakowie nasza słopnicka spółdzielnia odebrała Wyróżnienie w kategorii głównej Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017,  za stworzenie w lokalnej społeczności oferty odpowiadającej potrzebom mieszkańców i w pełni wpisującej się w strategiczne cele polityki na rzecz rozwoju rodzin.

Gratulujemy wszystkim pracownicom spółdzielni!Zdjecie_1 Zdjecie_3 Zdjecie_2

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zagłosuj na „Okno Na Świat” Spółdzielnię Socjalną ze Słopnic

Zachęcamy do głosowania na „Okno Na Świat” w plebiscycie publiczności poprzedzającym wybór Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Spółdzielnia znalazła się w ścisłym finale konkursu.

zagłosuj:  www.lider-plebiscyt.pl

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Małopolski Konwent Regionalny Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami 28 września 2017 r. w Krakowie

Fundacja KTO jako partner lokalny Konwentu zaprasza na Małopolski Konwent Regionalny, ktory odbędzie się 28 września, od godz. 10.00, w Sali rektoratu AGH w Krakowie (al. Mickiewicza 30, bud. A0, sala r 106).

Tematem przewodnim Konwentu będzie niezależne życie osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza:

https://docs.google.com/forms/d/12SvE6dvg-aGqEPAsak_k0T97HKq32TaoO9tDkmeI1fM/viewform?edit_requested=true

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się.
Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego. Udział w Konwencie jest całkowicie bezpłatny.

Wszystkie informacje, w tym krótkie wyjaśnienie czym są Konwenty Regionalne, znajdą Państwo na stroniezachęcam do korzystania z jego treści:

http://firr.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:zapraszamy-na-malopolski-konwent-regionalny-w-krakowie&catid=7&Itemid=101&lang=pl

Utworzone jest również wydarzenie na facebooku – proszę o jego udostępnienie J

https://www.facebook.com/events/1948257385433625/

Małopolski Konwent Regionalny 2017 – program

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Sprawozdanie z działaności Fundacji KTO za rok 2016

Fundacja zachęca do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności za 2016 rok, w którym podsumowaliśmy nasze całoroczne działania.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zamieszczone jest w zakładce Sprawozdania oraz na stronie Ministerstwa www.pozytek.gov.pl

sprawozdanie_merytoryczne_z_działalnosci_ FundacjiKTO_za2016

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Warsztaty edukacyjne 14 i 16 marca 2017 w Słopnicach

W ramach działań towarzyszących programu pomocy żywnościowej prowadzonego przez Fundację KTO dla osób z terenu gminy Słopnice odbyły się dwa warsztaty edukacyjne.

W dniu 14 marca 2017 w godz. 12-15 w warsztacie edukacji ekonomicznej pt. Akademia gospodarowania wzięły udział 22 osoby.

W dniu 16 marca 2017 o godz. 12-15 w warsztacie żywieniowym pt. Akademia Żywienia wzięło udział 12 osób.

Warsztaty były prowadzone przez edukatorów z Banku Żywności w Krakowie. Przebiegały w bardzo otwartej, pogodnej atmosferze. Uczestnicy uzyskali m.in. wiedzę i podpowiedzi na temat gospodarowania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, które w sposób prosty mogą zostać zastosowane w codziennej domowej kuchni.

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Przekaż 1% podatku dla Fundacji KTO

 

1_procent_ogolny(3) Po raz pierwszy Fundacja KTO uzyskała możliwość pozyskania 1% podatku.

Wszystkie uzyskane w ten sposób środki wykorzystane zostaną na wsparcie dzieci, rodzin i organizację pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wolne miejsca dla Pań na kurs administracyjno-biurowy z obsługą komputera

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość ze Słopnic zaprasza na szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy”  z kursem komputerowym zakończonym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu międzynarodowego  EDCL BASE” (80 godz.), które planujemy rozpocząć już 6 lutego 2017 r. w Limanowej.

Szkolenie i możliwość udziału w projekcie aktywizacji zawodowej „Akademia aktywności” jest przeznaczone dla kobiet nieaktywnych zawodowo z powiatu limanowskiego. W ramach puli wolnych miejsc mamy 3 miejsca dla kobiet po 50 roku życia oraz 5 miejsc dla kobiet po 30 roku życia z niepełnosprawnością (dowolne orzeczenie ZUS, KRUS , lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności).

Zapraszamy Panie do udziału w projekcie. Udział jest bezpłatny,  oferujemy stypendium szkoleniowe (336 zł), zwrot kosztów dojazdu, a po szkoleniu 3 miesięczny staż  zawodowy (stypendium 1100 zł netto/mies).

Więcej informacji o projekcie na www.akademia.fsp.edu.pl i u koordynatora Agnieszki Lewonowskiej-Banach tel. 515 555 146

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe