Zapraszamy osoby niepracujące do udziału w projekcie pt. Akademia zatrudnienia

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość informuje, że 1 września 2020 rozpoczyna realizację projektu aktywizacji zawodowej pt. Akademia zatrudnienia.

Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo i bezrobotne zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

osoby powyżej 50 roku życia,

osoby długotrwale bezrobotne,

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby o niskich kwalifikacjach,

kobiety

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 515 555 146

W projekcie przewidujemy następujące form pomocy:

*identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD

*indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

*pośrednictwo pracy

*wsparcie motywacyjne: indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem

*szkolenia/kursy zawodowe

*usługi trenera zatrudnienia wspieranego

*staże zawodowe (3-miesięczne, ze stypendium 1536,50 zł)

*zwrot kosztów opieki nad osobą zależną i zwrot kosztów dojazdu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.