1% podatku

Fundacja od 21.06.2016 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Jeżeli chcesz wesprzeć lokalną społeczność Gminy Słopnice, przekaz swój 1% podatku dla Fundacji KTO Kultura – Troska – Otwartość KRS 0000391354 

Środki z 1% podatku mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową pożytku publicznego.

Materiał promocyjny nie został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.