Miesięczne archiwum: lipiec 2011

Fundacja wpisana do KRS pod nr 0000391354

W dniu 14 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Fundacji KTO do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000391354.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Fundacja wpisana do KRS pod nr 0000391354 została wyłączona

logo fundacji

Dziękujemy Panu Mateuszowi Dobrowolskiemu za wolontaryjną pracę przy opracowaniu znaku graficznego logo fundacji.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania logo fundacji została wyłączona