Miesięczne archiwum: Lipiec 2011

Fundacja wpisana do KRS pod nr 0000391354

W dniu 14 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Fundacji KTO do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000391354.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

logo fundacji

Dziękujemy Panu Mateuszowi Dobrowolskiemu za wolontaryjną pracę przy opracowaniu znaku graficznego logo fundacji.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe