Zapraszamy osoby niepracujące do udziału w projekcie pt. Akademia zatrudnienia

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość informuje, że 1 września 2020 rozpoczyna realizację projektu aktywizacji zawodowej pt. Akademia zatrudnienia.

Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo i bezrobotne zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

osoby powyżej 50 roku życia,

osoby długotrwale bezrobotne,

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby o niskich kwalifikacjach,

kobiety

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 515 555 146

W projekcie przewidujemy następujące form pomocy:

*identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD

*indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

*pośrednictwo pracy

*wsparcie motywacyjne: indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem

*szkolenia/kursy zawodowe

*usługi trenera zatrudnienia wspieranego

*staże zawodowe (3-miesięczne, ze stypendium 1536,50 zł)

*zwrot kosztów opieki nad osobą zależną i zwrot kosztów dojazdu

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zapraszamy osoby niepracujące do udziału w projekcie pt. Akademia zatrudnienia została wyłączona

Wsparcie od Fundacji Agory

Fundacja KTO serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe od Fundacji Agory na organizacje usług opiekuńczych i pomocy osobom starszym w miejscu ich zamieszkania. Celem organizacji pomocy i opieki domowej jest ochrona osób starszych m.in. w związku z Covid-19, aby jak najdłużej mogły funkcjonować w swoim środowisku bez konieczności korzystania z form instytucjonalnych. Wsparcie realizowane będzie we współpracy ze spółdzielnią socjalną Okno NA Świat.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wsparcie od Fundacji Agory została wyłączona

Przekaz 1% podatku na Fundację KTO

Uruchomiliśmy cel szczegółowy – środki z 1% posłużą na ratowanie „Krainy Radości” – punktu opieki nad dziećmi do lat 3 w Słopnicach, który z powodu pandemii musiał wstrzymać działalność oraz na pomoc w zapewnieniu ciągłości opieki nad osobami obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi w domach. Rozlicz swój PIT do 30.04.2020 bo tylko w tym terminie można przekazać 1% i odliczyć ulgi.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Przekaz 1% podatku na Fundację KTO została wyłączona

Podsumowanie projektu „Rozwiń swoje możliwości”

W projekcie aktywizacji zawodowej pt. Rozwiń swoje możliwości realizowanym od 1.06.2018 do 30.09.2019 wzięło udział 31 osób, w tym 16 Kobiet

Wśród 31 osób było:
11 osób w wieku 50+, 22 osoby z niepełnosprawnością, 4 osoby opiekujące się osobami zależnymi, którym udzielono poradnictwa w zakresie organizacji opieki nad osobą zależną.

27 osób zrealizowało szkolenia, w tym 17 osób z zakresu kompetencji cyfrowych (komputerowe)
16 osób odbyło staż

w wyniku realizacji projektu 17 osób podjęło zatrudnienie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podsumowanie projektu „Rozwiń swoje możliwości” została wyłączona

wspieramy młode talenty „Kozielska Scena Debiutów 2019”

w koncercie konkursowym wzięła udział uzdolniona wokalnie młodzież , zaprezentowała utwory polskich twórców i wykonawców

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania wspieramy młode talenty „Kozielska Scena Debiutów 2019” została wyłączona

Podsumowanie projektu „Rozwiń swoje możliwości”

w projekcie aktywizacji zawodowej pt. Rozwiń swoje możliwości realizowanym od 1.06.2018 do 30.09.2019 wzięło udział 31 osób, w tym 16 Kobiet

Wśród 31 osób było:
11 osób w wieku 50+, 22 osoby z niepełnosprawnością, 4 osoby opiekujące się osobami zależnymi, którym udzielono poradnictwa w zakresie organizacji opieki nad osobą zależną.

27 osób zrealizowało szkolenia, w tym 17 osób z zakresu kompetencji cyfrowych (komputerowe)
16 osób odbyło staż

w wyniku realizacji projektu 16 osób podjęło zatrudnienie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podsumowanie projektu „Rozwiń swoje możliwości” została wyłączona

Nabór do III edycji projektu pt. Rozwiń swoje możliwości

Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej niepracujące do udziału w projekcie pt. Rozwiń swoje możliwości.
Więcej informacji w zakładce Projekt „Rozwiń swoje możliwości”

Uwaga ostatnie 2 wolne miejsca dla mężczyzn z niepełnosprawnością.

zgłoszenia pod nr tel. 515 555 146.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nabór do III edycji projektu pt. Rozwiń swoje możliwości została wyłączona

Przekaż 1% dla Fundacji KTO na wsparcie dla dzieci – aktywni rodzice to lepsze Słopnice

Możesz łatwo rozliczyć swój PIT za 2018 r. i przekazać nam 1% pobierając druk deklaracji lub rozliczając deklarację online.


Rozliczenie PIT z PITax.pl
   Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zebrane środki chcemy przeznaczyć na rozwój oferty wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Przekaż 1% dla Fundacji KTO na wsparcie dla dzieci – aktywni rodzice to lepsze Słopnice została wyłączona

Małopolski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym, który odbędzie się 21 września 2018 r., o godz. 10:00 w Centrum Obywatelskim, ul. Reymonta 20/39 w Krakowie.
Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbędą się w kilkunastu województwach w całej Polsce, na przełomie września i października. Będą wydarzeniami poprzedzającymi i bezpośrednio przygotowującymi do centralnego spotkania środowiska osób z niepełnosprawnościami – IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25 października w Warszawie pod hasłem „Za Niezależnym Życiem”.

Tematem Małopolskiego Konwentu Regionalnego będą wybrane obszary idei Niezależnego Życia, takie jak: usługi asystenckie, opieka wytchnieniowa, edukacja oraz mieszkalnictwo wspomagane.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym!

Zgłoszenia proszę przesyłać za pomocą formularza: formularz zgłoszenia

Małopolski Konwent Regionalny – zaproszenie 2018

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Małopolski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami została wyłączona

Podsumowanie Podprogramu 2017 POPŻ

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość w Słopnicach –  Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Pomoc żywnościowa trafiła do 174 osób ze Słopnic (znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa małopolskiego).

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 7,392  tony żywności;
  • 796 paczek żywnościowych;
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podsumowanie Podprogramu 2017 POPŻ została wyłączona