Nabór do III edycji projektu pt. Rozwiń swoje możliwości

Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej niepracujące do udziału w projekcie pt. Rozwiń swoje możliwości.
Więcej informacji w zakładce Projekt „Rozwiń swoje możliwości”

Uwaga ostatnie 2 wolne miejsca dla mężczyzn z niepełnosprawnością.

zgłoszenia pod nr tel. 515 555 146.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Przekaż 1% dla Fundacji KTO na wsparcie dla dzieci – aktywni rodzice to lepsze Słopnice

Możesz łatwo rozliczyć swój PIT za 2018 r. i przekazać nam 1% pobierając druk deklaracji lub rozliczając deklarację online.


Rozliczenie PIT z PITax.pl
   Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zebrane środki chcemy przeznaczyć na rozwój oferty wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Małopolski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym, który odbędzie się 21 września 2018 r., o godz. 10:00 w Centrum Obywatelskim, ul. Reymonta 20/39 w Krakowie.
Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbędą się w kilkunastu województwach w całej Polsce, na przełomie września i października. Będą wydarzeniami poprzedzającymi i bezpośrednio przygotowującymi do centralnego spotkania środowiska osób z niepełnosprawnościami – IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25 października w Warszawie pod hasłem „Za Niezależnym Życiem”.

Tematem Małopolskiego Konwentu Regionalnego będą wybrane obszary idei Niezależnego Życia, takie jak: usługi asystenckie, opieka wytchnieniowa, edukacja oraz mieszkalnictwo wspomagane.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym!

Zgłoszenia proszę przesyłać za pomocą formularza: formularz zgłoszenia

Małopolski Konwent Regionalny – zaproszenie 2018

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Podsumowanie Podprogramu 2017 POPŻ

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość w Słopnicach –  Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Pomoc żywnościowa trafiła do 174 osób ze Słopnic (znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa małopolskiego).

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 7,392  tony żywności;
  • 796 paczek żywnościowych;
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy na warsztaty zdrowia dla kobiet – 25 lipca 2018 Słopnice

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym
Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi
„Amazonka” Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich:
„Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 -69  lat
w  zakresie  profilaktyki  raka piersi” w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku,
aktywności  zawodowej  w programach zdrowotnych.

Na spotkania zapraszamy Panie  w wieku 50-69 lat ( ur.1968-1949 ):
- uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ,
które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
- mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się lub pracujące w
Małopolsce (dowód osobisty)

WARSZTATY ZDROWIA DLA KOBIET:

25 lipca 2018 – Remiza OSP Słopnice Dolne – SŁOPNICE 911
- zapraszamy od 14.30

UWAGA – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Konieczna wcześniejsza rejestracja:
12 6330218, 503 777 651

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

W programie ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:
- naukę techniki samobadania (fantom)
- wykłady i warsztaty
- badania profilaktyczne
- zestaw materiałów promocyjnych
- napoje, posiłek, przekąski
- Certyfikat Uczestnictwa

Zapraszamy serdecznie do zgłoszeń!

Trzeba zadbać o własne zdrowie – zanim zachorujemy – najlepszą
drogą
jest profilaktyka czyli wiedza oraz korzystanie z dostępnych
bezpłatnych badań!

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Nabór do projektu pt. Rozwiń swoje możliwości

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość zaprasza osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2018 do 30.09.2019, biuro projektu w Słopnicach.

Grupa docelowa: 30 osób pozostających bez pracy tj. biernych zawodowo(14 os.) i bezrobotnych(16 os.) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie
województwa małopolskiego należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
osoby powyżej 50. roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach,

Oferujemy następujące form pomocy:
*identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD
*indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
*poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną
*pośrednictwo pracy
*wsparcie motywacyjne
*szkolenia/kursy zawodowe
*usługi trenera zatrudnienia wspieranego
*staże zawodowe (3-miesięczna, ze stypendium 997,40 zł)
*wsparcie towarzyszące polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (zwrot kosztów opieki nad osobą zależną)
*zwrot kosztów dojazdu

Zgłoszenia do projektu pod nr tel. 515 555 146.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne do porania w zakładce Projekt: „Rozwiń swoje możliwości”

Projekt jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Doradztwo i instruktaż opieki nad osobą leżącą 15 marca 2018

W dniu 15 marca 2018 r w Słopnicach odbyły się zajęcia doradczo-instruktażowe dla osób opiekujących się i przygotowujących się do opieki nad osobami starszymi, obłożnie chorymi.
Wzięło w nich udział 7 osób.

Uczestnicy zapoznali się z udogodnieniami przydatnymi w domu podczas sprawowania opieki (materac przeciwodleżynowy, łatwoślizg, zestaw do mycia głowy osoby leżącej w łóżku) udostępnionych przez Fundację KTO.

Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy poznali i przećwiczyli techniki zmiany pozycji osoby leżącej w łóżku, sadzania i pomocy w przesadzaniu osoby z łóżka na krzesło i odwrotnie.

instruktarz

zajęcia z doradztwa_15_03_2018

zajęcia_doradztwo

łatwoślizg

wanienka do mycia głowy

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

odbyły się warsztaty kulinarne 21 i 24.02.2018

W miłej atmosferze Pani Anna Patrzałek – specjalista ds. żywienia, dietetyczka przeprowadziła warsztaty, w których łącznie wzięło udział 25 osób ze Słopnic.
Podczas praktycznej części zajęć powstały smaczne potrawy, a uczestnicy poznali pomysły na zdrowie i wartościowe posiłki.

warsztaty_kulinarne

warsztaty_kulinarne_24_02-2018

warsztaty kulinarne

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

zaproszenie na warsztaty 21.02.2018 i 24.02.2018

Fundacja KTO we współpracy z Bankiem Żywności z Krakowa zaprasza na warsztaty prowadzone przez Panią Annę Patrzałek – specjalistkę ds. dietetyki i żywienia

21.02.2018 (środa) godz. 10-12 – sala konferencyjna Gminny Kompleks Sportowy Słopnice 38- warsztaty ekonomiczne

24.02.2018 (sobota) godz. 10-13- Cukiernia Celina Wojnarek (Słopnice Górne) Słopnice 1102 – warsztaty żywieniowe

Spotkania będą dotyczyć ekonomii prowadzenia gospodarstwa domowego, budżetowania wydatków domowych, dietetyki, niemarnowania żywności.
Można będzie poznać wiele praktycznych sposobów na tanie, zdrowe i smacznego posiłki.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

podziękowanie dla wolontariuszy

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość w Słopnicach składa serdeczne podziękowania wolontariuszom, którzy pomagają przy rozładunku transportu żywności i rozdawaniu żywności oraz dowożeniu do osób starszych, którzy sami nie są wstanie dojechać.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe