Konkurs

Konkurs fotograficzny „Słopnickie pejzaże” . Zapraszamy  do udzialu w konkursie mieszkanców gminy Słopnice. Prace można nadsyłać od 15.10.2013 do 12.11.2013 r.
Plakat konkursu
Formularz zgłoszenia
Regulamin konkursu

 

 

Wyniki konkursu literacko-fotograficznego
Dyplom uznania i wyróżnienie (III nagrodę) uzyskała praca Jarosława Rusnak ze Słopnic. Praca przedstawia Dwór w Słopnicach.
Nagrodą dla osoby wyróżnionej jest ScanDisc Extreme USB 3.0 Flash Drive 16 GB
Gratulujemy.

Konkurs literacko-fotograficzny – plakat
Regulamin konkursu literacko – fotograficznego
Załacznik nr 1 do regulaminu – Zgłoszenie do konkursu
Załacznik nr 2 do regulaminu – Deklaracja