Rozpoczęliśmy pomoc żywnościową z nowego programu FEAD

Fundacja rozpoczęła w grudniu realizację pomocy żywnościowej na podstawie nowej umowy podpisanej z Bankiem Żywności w Krakowie. Ruszył podprogram Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 ze środków UE, w którym od 1.12.2014 do 31.01.2015 każda osoba objęta wsparciem (na podstawie skierowania z GOPS) może otrzymać od 1 do 3 paczek. Na 1 paczkę składają się: mleko, makaron, konserwa mięsna, olej, cukier.

Objęliśmy wsparciem 132 osoby z terenu gminy Słopnice.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.