Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu gminy Słopnice

plakat - wczesne_wspomaganie_v5Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość wraz z nieformalną grupą kobiet „Słopniczanki” informuje, że od 15.04.2016 r. rozpocznie się realizacja projektu pt. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu gminy Słopnice. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego
Odbiorcami projektu będą dzieci w wieku do 6 lat, ich rodzice lub opiekunowie z terenu Gminy Słopnice.
Celem projektu jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju 10-ciu dzieci w wieku 0-6 lat z terenu Słopnic. W ramach projektu planowane są:
1. Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci ukierunkowane głównie na pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału a prowadzone przez specjalistów np. pedagog, logopeda, rehabilitant itp.
2. Pogadanki dla rodziców ze specjalistami (pielęgniarka, psycholog, lekarz itp.).

Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w pomieszczeniach punktu opieki nad dziećmi „Kraina Radości” w Słopnicach 820 przy współpracy z „Okno Na Świat” Spółdzielnią Socjalną.

Kto może wziąć udział w projekcie:
– dzieci do lat 6 z gminy Słopnice i ich rodzice/opiekunowie

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zakwalifikowane będą dzieci wykazujące opóźnienia rozwojowe (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego) i osoby skierowane przez GOPS w Słopnicach. Jednak może zgłosić się każdy rodzic zaniepokojony tempem rozwoju i nabywania kolejnych umiejętności swojego dziecka.

Rodzice zainteresowani mogą zgłaszać się do Fundacji KTO, do punktu opieki „Kraina Radości” lub GOPS w Słopnicach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.